Tuesday, 7 August 2012

Shree Sai Baba Chalisa - Download shirdi sai baba chalisa mp3 ,video and lyrics

Shree Shirdi Sai Baba Chalisa                          Download as MP3

Lyrics :

Sai Guru pad hriday dhar ,Man maanas Sai Ram!
Sai charit varnan karhu,sumirah sai ka naam!!

Sai bindu hai ,sindhu hai Sai megh Aakash!
Sai dhra ka dhery hai ,sai surya prakash!!

Gaya nahi aaya nahi ,sai samay aatit !
Bandh sake bandhan nahi ,sai ko bandhe prit!!

Dharm Karm ki bhoomi hai shirdi pawan dham!
Heen ,taap ,shat ripu nahi ,Gyan bhakti ki chhav!!